Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice (MŠ K. Šatala)