• 0. Základní informace od 1.1. 2017
  • 1. Vydávání žádostí 3.4. – 28.4. 2017
  • 2. Příjem vyplněných žádostí na školách 2.5. – 3.5. 2017
  • 3. Přijímací řízení od 9.5. 2017

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Vítejte na internetovém portále, vytvořeném za účelem informování o průběhu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice.

ZÁPIS 2017

Vyhlášení zápisu: 25.3. 2017 na webu města, MŠ způsobem obvyklým (web, na budově MŠ)

Vyzvedávání el. žádostí :  3.4. – 28.4. 2017

ZÁPIS - příjem vyplněných žádostí na MŠ:  2.5. – 3.5.2017

S účinností od 3. 3. 2017 platí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Na území statutárního města se pro zřizované samostatné mateřské školy i pro mateřské školy při základních školách stanovuje školský obvod správní území města České Budějovice.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Safari, Google Chrome nebo jiný podporující standard HTML5. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader.

Aktuality

  • Informace o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2017/18

    Jsou zveřejněny informace a termíny týkající se zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2017-2018