Zápis do mateřských škol - České Budějovice
4. fáze - výsledky přijímacího řízení
Počet vypsaných volných míst:894Počet přijatých dětí:828

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2018

I. Fáze - Vydávání žádostí

3.4. – 30.4.2018

Elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 je možné vytvořit a vytisknout ve výše  uvedeném období

A. na internetové adrese: http://zapismscb.c-budejovice.cz 

žádost vytvoříte vyplněním formuláře, který uložíte jako datový soubor ve formátu pdf. Tento formulář MÁTE MOŽNOST následně vytisknout a to včetně přílohy Poučení. Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců a Příloha č. 1, vyplněná a podepsaná dětským lékařem.

nebo

NEMÁTE-LI  PŘÍSTUP K VÝPOČETNÍ  TECHNICE, JE MOŽNÉ ŽÁDOST   VYGENEROVAT

B. na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice

v pracovních dnech, v určené době (Po, ST 9:00-11:00 a 13:00-15:00, Pá 9:00-11:00), 3. patro, číslo dveří 330, budova Magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1,2.

případně

C. v mateřské škole

Na každé MŠ dne 26.4.2018 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00.

Důležité informace:

Pro vyplnění žádosti o přijetí dítěte do MŠ můžete využít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění dítěte, popřípadě vytvořit vlastní 10místný číselný kód.

 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení EU nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Registraci v systému je nutné provést vždy, tedy i v případě, že jste žádost registrovali již v loňském roce.
 • Registrace a vyzvedávání žádostí je možná pouze v uvedeném termínu, ne dříve ani po daném termínu.
 • Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy (pouze do 30.4.2018) nebo pro sledování žádosti v době Přijímacího řízení.
 • Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete žádost získat, lze tak učinit na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice, případně na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete podat žádost o přijetí dítěte.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

 

II.Fáze - Příjem vyplněných žádostí na školách

2.5. – 3.5.2018

Příjem žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na jednotlivých školách. (viz záložka  Seznam škol).

PŘED VOLBOU  ŠKOLY:

 • Informujte se na adrese: http://zapismscb.c-budejovice.cz  o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

V TERMÍNU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: ( 2.5. – 3.5.2018)

 • Doporučujeme řádně vyplněnou přihlášku předložit odpovědnému pracovníkovi MŠ. Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte tyto dokumenty: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců), průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte.

SOUROZENEC:
Znamená, že MŠ k 1. 9. 2018 bude navštěvovat starší sourozenec dítěte, na něž je podána žádost.

 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to dne 2.5.2018 a 3.5.2018.
 • Preference žádostí – pořadí preferencí MŠ od II.fáze nebude možné měnit. Doporučujeme věc dobře zvážit.
 • PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ - PODEJTE POUZE 1 ŽÁDOST na vybranou MŠ. DÍTĚ MUSÍ BÝT PŘIJATO.
 • Při převzetí žádosti v MŠ budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.
 • V případě neúplné žádosti budou zákonní zástupci vyzváni k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou/ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, pro které byl vyzván, může ředitelka/ředitel správní řízení usnesením zastavit.

 

   III. Fáze - Přijímací řízení

   do 30 dní od zápisu

   • V tomto termínu můžete pod vygenerovaným číselným kódem (získáte při registraci a vyplnění žádosti) sledovat postup žádosti Vašeho dítěte v průběhu přijímacího řízení na uvedených webových stránkách. Od tohoto termínu můžete také očekávat výzvu k převzetí rozhodnutí o přijetí /nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
   • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v žádosti: 
    • telefonicky
    • prostřednictvím sms
    • datovou schránkou
    • e-mailem
    • doručením písemného rozhodnutí
   • Po přijetí informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dostaví na MŠ, která ho kontaktovala k přijetí Rozhodnutí o přijetí. Zároveň s sebou přinese originál Přílohy 1 – vyjádření dětského lékaře, aby byla nahrazena kopie. V případě že byly podány žádosti na další MŠ, podepište, prosím, zpětvzetí těchto žádostí – z důvodu vyloučení duplicitních přijetí na dalších MŠ.
   • V případě nepřijetí dítěte vám bude rozhodnutí o nepřijetí nebo usnesení o zastavení řízení (při zpětvzetí) doručeno dle Vašeho výběru některým z těchto způsobů:
    • datovou schránkou
    • e- mailem
    • písemně na doručenku
   • Ředitelky/ředitelé MŠ budou při rozhodování postupovat na základě zveřejněných kritérii.
   • Tato fáze může trvat až 30 dnů, tedy nejpozději do 4.6.2018 .
   • Odvolání proti Rozhodnutí ředitelky/ředitele MŠ – postup podle poučení, které bude součástí rozhodnutí.