Zápis do mateřských škol - České Budějovice
4. fáze - výsledky přijímacího řízení
Počet vypsaných volných míst:894Počet přijatých dětí:828

Poradna

Poradna

Proces zápisu dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích:

1. Vydávání žádostí

V této fázi je třeba vytvořit žádosti o přijetí a nechat si je potvrdit od lékaře Vašeho dítěte.

více informací

2. Příjem vyplněných žádostí

V průběhu příjmu vyplněných žádostí je nutné se dostavit do vybraných mateřských škol s vytištěnou a podepsanou žádostí o přijetí a dalšími doklady.

více informací

3. Přijímací řízení

Každá škola vede samostatné správní řízení. Od 9.5.2018 můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn  4.6.2018.

více informací