Zápis do mateřských škol - České Budějovice
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:883Počet přijatých dětí:680
  • 0. Základní informace od 1.1. 2018
  • 1. Vydávání žádostí 3.4. – 30.4. 2018
  • 2. Příjem vyplněných žádostí na školách 2.5. – 3.5. 2018
  • 3. Přijímací řízení do 30 dní od zápisu

Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

Pokud jste občanem ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska, pak vlastníte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny svého dítěte, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce, které se používá pro účel přijímacího řízení do MŠ.

Pokud jste cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, pak nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nemáte, ale můžete vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
3. 4. – 30. 4. 2018
 
2.
Přijímání žádostí
2.5. – 3.5. 2018
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Na území statutárního města se pro zřizované samostatné mateřské školy i pro mateřské školy při základních školách stanovuje školský obvod správní území města České Budějovice. To znamená, že spádovými školami jsou všechny mateřské školy zřizované statutárním městem České Budějovice a je na rozhodnutí zákonného zástupce, na kterou z nich žádost o přijetí dítěte podá. Umístění jednotlivých mateřských škol na území města České Budějovice uvidíte zde na mapě města

Jak se připravit?

Pro vydání žádosti můžete použít libovolný internetový prohlížeč podporující standard HTML5 jako Internet explorer (ver.9 a vyšší), Google Chrome, Opera, Safari a další. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript ani cookies soubory. (V Internet Exploreru toto splňuje nastavení bezpečnosti na "střední")

Pro tisk žádosti je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader nebo jiný, např. ten, který je součástí operačního systému.